Contact form

Collection: Acoustic

ปัญหาเสียงรบกวนในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุย เสียงเครื่องขยายเสียง หรือเสียงดนตรี เมื่ออยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลา ก็กลายเป็นมลภาวะทางเสียงได้ทั้งนั้น การแก้ปัญหาเสียงรบกวนในอาคารมีหลากหลายวิธี โดยทั่วไปจะเน้นไปที่เสียงที่ข้ามไปมาระหว่างห้อง และ เสียงก้องในอาคาร

บริษัท วรรธนะ มีสินค้าหลากหลายตัวที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ อาทิเช่น ห้องเก็บเสียง BIZPOD ห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ได้ เหมาะกับออฟฟิศ สำนักงาน และ บ้านพักอาศัย,

ผนังเลื่อนกั้นห้องกันเสียง สำหรับสำนักงาน โรงแรม ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า, 

ประตูกันเสียงทนไฟ สำหรับคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น โรงแรม โรงเรียน ห้องซ้อมดนตรี

แผ่นดูดซับเสียง KUAFFBOARD ที่ช่วยลดเสียงก้องในอาคาร เหมาะสำหรับโรงแรม ห้องประชุม ออฟฟิศ โรงหนัง โรงละคร ห้องซ้อมดนตรี หอประชุม / จัดแสดงคอนเสิร์ต